Go2Kredyt

Kredyty: jak wybrać dobry kredyt

Tag: kwota

ręka z pieniędzmi

Co to jest i jak działa kredyt odnawialny?

Owszem, odsetki są naliczane tylko od wydanej kwoty, ale od całości kredytu pobierana jest co roku prowizja za odnowienie. Pobierana jest on za samą gotowość dostępu do środków, a więc również w sytuacji, gdy z nich ani razu nie skorzystamy….Oczywiście może się zdarzyć, że wydatki z kredytu odnawialnego przewyższą kwoty wpływające w danym miesiącu na nasze konto. Wówczas wszystkie wpływające na nie środki będą przeznaczane na pokrycie ubytku w kredycie, aż do pełnego spłacenia zobowiązania.

go2kredyt.pl Copyright © 2019 & >> Informacje o kredytach >> én